Lanaren denboran, bide sensuak aldatzen dira :

Lanak beriz asiko dira irailaren 2a : karrika etsia izanen da hotel basque et plazaren artean.

Farmaziaren bidegurutzea etsia izanen da 9 aste -  Plazara joatera, saihesbide bat izanen da portuko karrika,martzenea eta zerbitzari karrikan