La mairie vous informe : l'arrêté interministériel du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour le phénomène naturel suivant « Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols » est paru au Journal Officiel du 3 mai 2023.
Les sinistrés concernés disposent, s’ils ne l’ont pas fait dès la survenance du sinistre, de trente jours à compter de la date de parution au Journal Officiel, pour se rapprocher de leur compagnie d’assurance.

Herriko Etxeak jakinarazten dizu : 2023ko apirilaren 3ko Ministerio arteko Agindua, hondamendi naturalaren egoera ondoko fenomeno naturalagatik onartzeari buruzkoa : "Idortearen eta lurrak berritz hidratatzearen ondoriozko lur diferentzialen mugimenduak", 2023ko maiatzaren 3ko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.
Kaltetuek, ezbeharra gertatu zenetik egin ez badute, hogeita hamar egun izango dituzte Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik aintzina, beren asurantza-konpainiara hurbiltzeko.

 

Arrt du 3 avril 2023 - Extrait.pdf 43.86 KB 03/05/2023 16:07:47